info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina má známe pútnické miesto Medžugorie, ktoré je obľúbenou destináciou pre pútnické zájazdy. Je to vôbec najznámejšie pútnické miesto v strednej Európe so zjavením Panny Márie.

Francúzsko

Pútnické miesto Lurdy ročne načerpá síl šesť miliónov ľudí. Štrnásťročnej Bernadette sa zjavila v jaskyni Panna Mária oblečená celá v bielom. Na jej pokyn potom Bernadetta prichádzala na tieto miesta znova, sprevádzaná čoraz väčším húfom zvedavcov.

Portugalsko

Zjavenia vo Fatime patria medzi niekoľko oficiálne uznaných zjavení, ktoré Katolícka cirkev označuje ako pravé. Lucia, František a Hyacinta - deti, ktorým sa zjavil anjel a neskôr aj Panna Mária, ktorá deťom odovzdala Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“.

Izrael

Svätá zem je jeden z názvov Izraela ako krajiny, do ktorej vstúpili Židia po štyridsaťročnom putovaní púšťou. Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatsvom na celý život. Medzi turistami najčastejšie navštevované miesta patrí: Jeruzalem, Múr nárekov, Betlehem, Mŕtve more, Genezaretské jazero, Kána Galilejská, Nazaret, Olivová hora, Getsemanská záhrada, Betánia, Golgota.

V ponuke máme aj ďalšie termíny a dalšie miesta!!! Info u nás v CK osobne alebo na info@belmare.sk

Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/kategoria-putnicke-zajazdy-text/