info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

1- DŇOVÝ ZÁJAZD DO KONCENTRAČNÉHO TÁBORA V OSVIENČIME

 

TERMÍN: marec – máj / 1 deň /

MIESTO: Osvienčim / Poľsko /

CENA: 

Cestovanie môže mať rôzne podoby, no na prvom mieste je vždy zážitok. Malo by to byť niečo, čo sa vám zapíše do srdca, prinúti uvažovať a obohatí vás život. Jedným z takých zážitkov je bezpochyby aj návšteva koncentračného tábora Osvienčim, resp. Auschwitz-Birkenau. Na vlastné oči uvidíte miesta, kde sa pred 70 rokmi odohrávali udalosti, ktoré mali k normálnemu na míle ďaleko.

CENA ZAHŔŇA:

PROGRAM:

Odchod zo Spišskej Novej Vsi v skorých ranných hodinách. Príchod do Osvienčimu, cca 3 , 5 – hodinová prehliadka obidvoch koncentračných táborov.

REZERVÁCIA A PLATBA:

NÁSTUPNÉ MIESTA :

PRÍPLATKY:

 

V akciovej cene prostredníctvom:

 

 

PODMIENKY CK:

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu:
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

 

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/1-dnovy-zajazd-do-koncentracneho-tabora-v-osviencime/