info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

ADVETNÝ KRAKOW – LAGIEWNIKY – WIELICZKA

 

 

 

 

TERMÍN: 1.12. -2.12.2018 (2-dňový zájazd) 2 dni 1 noc

MIESTO: POĽSKO

CENA: 80  €  po zľave 65 €

CENA ZAHŔŇA:

PROGRAM:

1 deň: sobota

Odchod z Spišskej  Novej Vsi v skorých ranných hodinách  doobedu príchod do Krakova. Návšteva komplexu cirkevných a svetských pamiatok na vápencovom kopci Wawel ( katedrála sv. Stanislava a Václava, kráľovský palác – len exteriér) , prehliadka pokračuje peším presunom na Hlavné Námestie s historickými pamiatkami, ako sú: Sukienica (v minulosti tržnica so súknom a plátnom), renesančné klasicistické meštiacke domy a paláce. Na na tomto námestí ako aj na susedným menších námestiach sú sústredné Vianočné trhy . Pobudnutie na vianočných trhoch do večera, príchod na ubytovanie približne cca o 20.00 hod, nocľah.

2.deň: nedeľa

Raňajky a odubytovanie sa, doobeda pobyt v centre Božieho Milosrdenstva v Lagievnikach cca do 10.30hod., kto má záujem môže sa zúčastniť na slávnostnej svätej omši o 9.00 hodine v bazilike Božieho Milosrdenstva a môže sa zúčastniť prehliadky celého areálu božieho milosrdenstva so sprievodcom, na obed návšteva soľnej bane vo Vieličke (po celé stáročia sa tu ťažila kamenná soľ, ktorá bola dôležitým obchodným artiklom – poľským zlatom. Baníci dokázali z kamennej soli vytesať v hlbinách bane umelecké skvosty). Do bane sa zostupuje výťahom, ale treba použiť spolu aj cca 200 schodov, z bane sa vystupuje pomocou výťahu. Návrat Slovensko vo večerných hodinách.

REZERVÁCIA A PLATBA:

USPORIADATEĽ:

Cestovná kancelária BELMARE
Adresa: Letná 47 (nad čokoládovňou – pobočka INVIA pri Levočskej bráne), 052 01 Spišská Nová Ves
Kontakty: tel.: 0915 962 706, email: info@belmare.sk, www.belmare.sk

 

 

NÁSTUPNÉ MIESTA

 

DOBROVOĽNÉ PRÍPLATKY:

 

 

ORIENTAČNÉ VSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PAMIATOK:

 

V akciovej cene prostredníctvom:

https://www.zamenej.sk/zlava/info/adventny-zajazd-krakow-lagiewniky-wieliczka

 

PODMIENKY CK:

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu:
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/advetny-krakow-lagiewniky-wieliczka/