info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

BEH ČERTOV V ŽIDLOCHOVICIACH – VIANOČNÉ BRNO A VÝSTAVA TITANIC

 

TERMÍN: 1.12.-2.12/2 dni -1 noc /

MIESTO: Južná Morava

CENA: 85 €

CENA ZAHŔŇA:

PROGRAM:

Sobota

– Odchod zo SNV v ranných hodinách – príchod do Židlochovíc, v priebehu celého dňa je pre Vás pripravený bohatý program na vianočných trhoch. O 17:30 bude prebiehať pochod čertov do 18:30. Odchod na ubytovanie a nocľah.

Nedeľa

– raňajky a uvoľnenie izieb – prehliadka mesta Brna s Vianočnou tematikou. Popoludní navštívime vystavište v Brne, kde si spoločne pozrieme Svetovú výstavu TITANIC. V popoludňajších hodinách odchod späť na Slovensko. Príchod v neskorých nočných hodinách .

 REZERVÁCIA A PLATBA:

NÁSTUPNÉ MIESTA BEZ PRÍPLATKU:

SNV – LEVOČA – POPRAD – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – RUŽOMBEROK – MARTIN – POVAŽSKÁ BYSTRICA – TRENČÍN

DOBROVOĽNÉ PRÍPLATKY:

ORIENTAČNÉ VSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PAMIATOK:

Výstava TITANIC:

V akciovej cene prostredníctvom:

https://www.zamenej.sk/zlava/info/adventny-zajazd-zidlochovice-brno-vystava-titanic

PODMIENKY CK BELMARE:

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu:
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/beh-certov-v-zidlochoviciach-vianocne-brno-a-vystava-titanic/