info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

Budapešť a morské akvárium

1-2-dňový Poznávací zájazd

TERMÍN: 

celoročná možnosť objednania /spýtajte sa na Vami požadovaný termín/

MIESTO:

Budapešť

CENA:

bude kalkulovaná po schválení programu zájazdu objednávateľom

CENA ZAHŔŇA:

PROGRAM:

Budapešť /morské akvárium/

REZERVÁCIA A PLATBA:

 

ZBAVTE SA POVINNOSTÍ
A UŽITE SI TENTO POZNÁVACÍ ZÁJAZD S CK BELMARE

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu:
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/budapest-a-morske-akvarium/