info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

Poznavací zájazd do koncentračného tábora Osvienčim a Wadowic rodného mesta Jana Pavla II.

TERMÍN: 28.9.2019/sobota/

MIESTO: Osvienčim – Wadowice

CENA: 25 €

CENA ZAHŔŇA:

CENA NEZAHŔŇA:

Ceny vstupného a poplatkov (vyberané v autobuse):

Vstup do tábora – 9 € / slovenský  sprievodca

PROGRAM:

Pohľad do minulosti je niekedy najlepším sprievodcom do budúcnosti. Niektoré momenty z temnej histórie si treba pripomínať a spoznávať aj preto, aby sa už nikdy viac neopakovali. To platí o koncentračnom tábore v Osvienčime a priľahlej Brezinke. Pri prehliadke s certifikovaným sprievodcom sa vám zatají dych. Nostalgiu rýchlo vystrieda návšteva vo Wadoviciach. Práve odtiaľto pochádzal obľúbený pápež Ján Pavol II., na ktorého v meste dodnes nedajú dopustiť.

REZERVÁCIA A PLATBA:

NÁSTUPNÉ MIESTA:

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, POPRAD – bez príplatku

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – príplatok 5 € / najmenej 5 účastníkov

RUŽOMBEROK – 8 € / najmenej 5 účastníkov

MOŽNÉ PRÍPLATKY:

 

 

PODMIENKY CK:

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu:
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/celodenny-zajazd-osviencim-a-krakow/