info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

Cestovné poistenie AXA ASSISTANCE

AXA ASSISTANCE

Ponúkame vám istotu, že sa o vás postaráme na vašej dovolenke. Cestovné poistenie môže zamedziť zbytočným výdavkom a pomôcť pri nečakaných komplikáciách na cestách.

Hlavné výhody cestovného poistenia AXA ASSISTANCE

Cestovné poistenie AXA ASSISTANCE obsahuje

Asistenčné služby

Kontaktné telefónne číslo: +421 220 664 223

Skupina AXA ASSISTANCE má pobočky vo viac než 30 krajinách sveta, pracuje pre ňu 6-tisíc zamestnancov, vybaví ročne viac ako 9 miliónov asistenčných prípadov. Pri poskytovaní služieb sa zameriava najmä na operatívnosť, jednoduchosť a komfort klienta. Klient AXA ASSISTANCE dostáva poistné plnenie spravidla vo forme služieb pri zavolaní na asistenčnú linku. Pracovníci asistenčnej služby sú k dispozícii 24 hod. denne. Dôraz sa kladie na efektivitu riešenia aj na individuálny a ústretový prístup ku každému zákazníkovi.

Prehľad poistného plnenia

PLN Poistenie liečebných nákladov – celkový limit neobmedzene
– ambulantné ošetrenie reálne náklady
– hospitalizácia reálne náklady
– repatriácia a transporty reálne náklady
– akútne ošetrenie zubov 400 €
– doprava sprevádzajúcej osoby reálne náklady
– ubytovanie sprevádzajúcej osoby 150 €/noc; max. 10 nocí
– doprava príbuzného na návštevu reálne náklady
– ubytovanie príbuzného na návštevu 150 €/noc; max. 10 nocí
– poistenie liečebných nákladov súvisiacich s terorizmom 60 000 €
– repatriácia súvisiaca s terorizmom 60 000 €
ÚP Smrť následkom úrazu 8 000 €
Trvalé následky úrazu 16 000 €
ZOD Poistenie zodpovednosti za škodu limit na jednu poistnú udalosť limit na všetky poistné udalosti
Zodpovednosť za škodu zdravie 80 000 € 400 000 €
Zodpovednosť za škodu – majetok 40 000 € 200 000 €
Zodpovednosť za následné škody 4 000 € 20 000 €
Spoluúčasť 200 €/poistná udalosť 200 €/poistná udalosť
BAT Poistenie batožiny – celkový limit 800 €
Poistenie batožiny – limit na vec 400 €
Poistenie cenností – celkový limit 400 €
Poistenie cenností – limit na vec 200 €
Poistenie škôd na batožine spôsobených vlámaním do vozidla – celkový limit 400 €
Poistenie škôd na batožine spôsobených vlámaním do vozidla – limit na vec 200 €
POB Poistenie omeškania batožiny 8 € za každú hodinu; max. 200 €
POL Poistenie oneskorenia letu 8 € za každú hodinu; max. 200 €
PPN Poistenie predčasného návratu reálne náklady
PND Poistenie nevyužitej dovolenky 28 € za každý deň; max. 200 €
PPA Poistenie právnej asistencie 800 €
Zloženie kaucie 8 000 €
PDAS Poistenie domácich asistenčných služieb – celkový limit 400 €
– príjazd technickej služby na miesto havárie reálne náklad do celkového limitu PDAS
– práce na odstránenie príčiny havárie reálne náklad do celkového limitu PDAS
PAS Turistické informácie áno
Lekárske informácie áno
Telefonická pomoc v núdzi áno
Tlmočenie a preklady áno
Strata dokladov 160 €
PSZ Poistenie storna zájazdu – celkový limit limit je uvedený v potvrdení o uzavretí cestovného poistenia
Spoluúčasť pre príčiny storna zájazdu 20%

PRIPOISTENIE

Rizikové športy limit poistného plnenia
Rozšírenie rozsahu krytia pre PLN + ZOD do limitu PLN alebo ZOD

 

Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/extra-sluzby/cestovne-poistenie-axa-assistance/