info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

Historický festival Slávnosti päťlistej ruže s návštevou zámku Hluboká a mesta Třeboň

 

 

TERMÍN: 21.6. – 23.6.2019/3 dni – 2 noci/

MIESTO: Južné Čechy

CENA: 125 €

CENA ZAHŔŇA:

 

CENA NEZAHŔŇA:

Ceny vstupného a poplatkov (vyberané v autobuse):

Zámok Hluboká nad Vltavou: 13 EUR/ osoba – 2 prehliadkové okruhy

Slávnosti v Českom Krumlove: 11 EUR/ osoba – vstup do mesta

Třeboňská hrobka: 4 EUR/ osoba

 

DOBROVOĽNÉ PRÍPLATKY:

REZERVÁCIA A PLATBA:

NÁSTUPNÉ MIESTA BEZ PRÍPLATKOV:

 

   

PROGRAM:

1. deň (piatok)

Odchod v skorých ranných hodinách zo Slovenska. Príchod do mesta Třeboň k Schwarzenberskej hrobke, prehliadka hrobky so sprievodcom. Individuálna prehliadka mesta. Vo večerných hodinách odchod na ubytovanie, nocľach.

2. deň (sobota)

Raňajky, presun do Českého Krumlova, celodenná účasť na slávnostiach Pětilisté růže. Odchod vo večerných hodinách na ubytovanie, nocľah.

3. deň (nedeľa)

Raňajky, odubytovanie sa  presun do mestečka Hluboká nad Vltavou a zámku, kde absolvujeme spoločné prehliadkové okruhy na zámku. Vo popoludňajších hodinách odchod na Slovensko.

 

Český Krumlov

Je mestečko s približne 14 000 obyvateľmi. Vďaka svojmu historickému charakteru je zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zámok Český Krumlov je po Pražskom hrade najrozsiahlejší zámocký areál v Česku. Pôvodne gotický hrad, prestavaný najmä v renesančnom slohu. Skladá sa z Dolného hradu (pôvodného Hrádku) s dominujúcou vežou a Horného hradu. Vnútorné mesto je systém ulíc s pravidelným námestím nezmenený od doby založenia. Veľký počet zachovaných mestských domov v gotickom, renesančnom, v menšej miere i v barokovom štýle.

 

Zámok Hluboká

Zámok Hluboká leží na návrší nad Vltavou v meste Hluboká nad Vltavou asi 15 km severne od Českých Budějovic. Je verejnosti prístupný a patrí k turisticky najatraktívnejším pamiatkam v Česku. V bývalej zámockej jazdiarni sídli Alšova jihočeská galerie, ktorá spravuje zbierku sôch a obrazov holandských a flámskych maliarov. Steny a stropy interiérov sú bohato zdobené drevorezbami a obložené ušľachtilým drevom. Najcennejší nábytok sa nachádza v Rannom salóne. Niektoré miestnosti sú zdobené obrazmi európskych majstrov 16. až 18. storočia, lustrami, vitrážami a keramikou z Delft. Najväčšou miestnosťou je sála knižnice s kazetovým stropom preneseným zo Schwarzenbergu.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

 

 

V akciovej cene prostredníctvom:

https://www.zamenej.sk/zlava/info/zajazd-cesky-krumlov-slavnosti-patlistej-ruze

 

 

HISTORICKÉ SLÁVNOSTI  S CK BELMARE !!!

PODMIENKY CK:

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu: – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/historicky-festival-slavnosti-patlistej-ruze-s-navstevou-zamku-hluboka-a-mesta-trebon/