info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

HOLANDSKO – KVETINOVÉ KORZO

TERMÍN: 12.4 – 16.4. 2019/4 dni – 2 noci/

MIESTO: Holandsko

CENA: 285 

CENA ZAHŔŇA:

 

REZERVÁCIA A PLATBA:

NÁSTUPNÉ MIESTA BEZ PRÍPLATKOV:

Zabezpečujeme transfer do Brna za príplatok 

 

PROGRAM : 

 

1.deň

Odchod v dopoludňajších hodinách, nočný prejazd cez SRN ( Lipsko, Braunshweig,  Osnabrück).

2. deň

V ranných hodinách príchod do kvetinového parku KEUKENHOF blízko Lisse, návšteva rozkvitnutého parku, pole tulipánov, doobeda – kvetinové korzo, kde prekrastné kvetinové vozy prechádzajú medzi mestečkami. Odchod na ubytovanie, nocľah.

3. deň

Po raňajkách odchod do mesta ROTTERDAM – 3. najväčší prístav sveta, prehliadka mesta ( kubisky, chrám sv. Vavrinca ), plavba loďou po prístave, návšteva veže Euromast – vysoká 185 m, kombináciou výťahu výjdeme až na vrchol s krásnym výhľadom na prístav a more a pol Holandska. Príjazd do mestečka DELFT – prehliadka typického holandského mestečka, návšteva manufaktury na výrobu Delfské fajance. Príchod k Severnému moru lazanského mesta BAD SHEVENINGEN. Návrat na ubytovanie, nocľah.

4. deň

Po raňajkách odchod na návštevu syrárne u Volendamu, spojená s informáciou o výrobe holandského syra, s jeho ochutnávkou a s možným nákupom za prijateľné ceny. Dedina VOLENDAM – krátka prehliadka. AMSTERDAM – diamant múzeum, prechádzka mestom, opera, blší trh, námestie Dam, plavba loďou po kanáloch, individuálna prehliadka múzeí podľa vlastného výberu – Ríšske múzeum alebo múzeum Vincenta van Gogha. V neskorých nocných hodinách odchod do ČR:

5. deň 

Návrat do ČR v doobedných hodinách.

PODMIENKY CK:

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu: – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

 

 

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/holandsko-kvetinove-korzo/