info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

Karnevalové Benátky

 

TERMÍN: 15.2 – 17.2.2019/3 dni 

MIESTO: Taliansko

CENA: 75 €

CENA ZAHŔŇA:

CENA NEZAHŔŇA : 

 príplatky (platia sa až na mieste):

NEPOVINNÉ PRÍPLATKY:

REZERVÁCIA A PLATBA:

 NÁSTUPNÉ MIESTA :

 

1.deň

Odchod zo Slovenska z východu v skorých ranných hodinách-

2.deň

Plavba loďou z parkoviska Punta Sabbioni, príchod do Benátok v ranných hodinách, prehliadka mesta zo sprievodcom: Námestie sv. Marka, Dóžov palác, veža Campanilla, ovocný a rybí trh, popoludní individuálna návšteva chrámu Sv.Marka a pokračovanie vo víre zábavy do cca 20:00 hod. Plavba loďou na parkovisko Punta Sabbioni. Odchod z Benátok cca 22:00 hod.

3. deň

Príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách

 

PODMIENKY CK:

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu: – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/karnevalove-benatky/