info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare

Najkrajšie vianočné zájazdy,  vyberte si z  ponuky a nasajte vianočnú atmosféru v europských metropolách.

14.12.-15.12.2019
MAĎARSKO, AUTOBUSOM
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/budapest-a-morske-akvarium-2/