info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

KRAKOW – WIELICZKA – LAGIEWNIKY

TERMÍN: 30.11.-1.12.2019  / 2 dni, 1 noc /

MIESTO: Krakow / Poľsko/

CENA: 85€

Cena platí pri obsadení izby 2 osobamin V prípade záujmu je k dispozícii 1-lôžková izba za doplatok 15 €/noc.

CENA ZAHŔŇA:

 

PROGRAM:

1.deň

Odchod z Spišskej  Novej Vsi v skorých ranných hodinách, príchod do Krakova v dopoludňajších hodinách. Návšteva komplexu cirkevných a svetských pamiatok na vápencovom kopci Wawel (Katedrála sv. Stanislava a Václava, kráľovský palác – len exteriér), prehliadka pokračuje peším presunom na Hlavné námestie s historickými pamiatkami ako sú: Sukienica (v minulosti tržnica so súknom a plátnom), renesančné klasicistické meštiacke domy a paláce. Na tomto námestí, ako aj na susedným menších námestiach, sú sústredné vianočné trhy. Voľno do večera, príchod do hotela približne cca o 20:00, nocľah.

2. deň

Raňajky a odubytovanie sa, dopoludnia pobyt v centre Božieho Milosrdenstva v Lagievnikach cca do 10:30. Kto má záujem môže sa zúčastniť na slávnostnej svätej omši o 9:00 v Bazilike Božieho Milosrdenstva . V popoludňajších hodinách návšteva soľnej bane Wieliczka. Po celé stáročia sa tu ťažila kamenná soľ, ktorá bola dôležitým obchodným artiklom. Baníci dokázali z kamennej soli vytesať v hlbinách umelecké skvosty. Do bane sa zostupuje výťahom, ale treba použiť spolu aj cca 200 schodov, z bane sa vystupuje pomocou výťahu. Návrat Slovensko vo večerných hodinách.

*Vedeli ste, že soľná baňa Wieliczka https://www.kopalnia.pl má až 300 km a má viac ako 700 rokov? Ak hľadáte zaujímavý zážitok, vyberte sa tam. Nájdete v nej naozajstné umelecké diela vytesané priamo zo soľných skál. Počas 2-dňového zájazdu vás čaká aj prehliadka Krakova s večerom pri poháriku vareného punču, vína a poľských špecialít. Vianočné trhy v tejto metropole sa každoročne nesú v duchu priateľstva a kresťanských tradícii. Popri tom stihnete navštíviť aj centrum Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikach. Predvianočné upratovanie vám nikam neujde, ale adventné zážitky by mohli, preto si rezervujte miesto na zájazd čím skôr!

REZERVÁCIA A PLATBA:

UPOZORNENIE: 

koniec rezervácie do 24. novembra !!!!

 

NÁSTUPNÉ MIESTA:

Vstupné:

MOŽNÉ PRÍPLATKY:

ADVENT S CK BELMARE 🙂

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu:
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

 

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/krakow-wieliczka-lagiewniky/