info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

Praha a Karlštejn

 

3-dňový Poznávací zájazd

TERMÍN:

celoročná možnosť objednania /spýtajte sa na Vami požadovaný termín/

MIESTO:

Praha je mesto, v ktorom si príde na svoje úplne každý. Kto má rád ruch, život nájde v uličkách centra. A ten, kto v Prahe hľadá oddych, príjemne zrekreuje na rozkvitnutých námestiach a prechádzkou v zelených parkoch. Určite poznáte nestarnúci český film „Noc na Karlštejne“ s prekrásnymi piesňami Karla Svobodu. Zobrazuje „legendu“ spätú s jeho zakladateľom Karolom IV. Luxemburským a jeho štvrtou manželkou Eliškou Pomořanskou. Za krátkych sedem rokov sa Karolovi IV. podarilo vybudovať jeden z najkrajších českých hradov, ktorý mu slúžil najmä ako miesto odpočinku.

CENA:

bude kalkulovaná po schválení programu zájazdu objednávateľom

CENA ZAHŔŇA:

PROGRAM:

Praha

Hradčany /historické pamiatky, centrum mesta, hrad Karlštejn/

REZERVÁCIA A PLATBA:

ZBAVTE SA POVINNOSTÍ
A UŽITE SI TENTO POZNÁVACÍ ZÁJAZD S CK BELMARE

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu:
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/praha-a-karlstejn/