info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

RUMUNSKO – Veľký okruh, hory, kláštory, Drakulova Transylvánia

TERMÍN: 28.6 – 7.7.2019 / 9 dni – 7 noci
MIESTO: RUMUNSKO
CENA: 515 €

 

CENA ZAHŔŇA:

 

REZERVÁCIA A PLATBA:

NÁSTUPNÉ MIESTA BEZ PRÍPLATKOV:

Zabezpečujeme transfer do Brna za príplatok 

PROGRAM : 

1. deň

Odchod Z ČR v dopoludňajích hodinách

2. deň

Návšteva “ VESELÉHO CINTORÍNA“ ( UNESCO ) v SAPINTÉ, prechádzka kláštorným komplexom zostavených z ľudových stavieb v dedine BARSANA

3. deň

Návšteva maľovaných kláštorov VORONET (UNESCO), ktorý je tiež nazývaný Sixtinskou kaplnkou východu , drevenou hradbou chráneného kláštora  HUMOR (UNESCO), prehliadka jedného z najstarších obývateľných kláštorov  Moldavska, kláštor NEAMT, život miestnych popov.

4. deň

Celodenná turistika v pohorí CEAHLAU.  Výstup k turistickej chate FINTINALE. Možnosť pokračovať vo výstupe na najvyšší vrchol TOACU (1904 m),  alebo sa vydať k vodopádom DURATOIDEA.

5.deň 

Príjazd do BIKAZSKÉ SOUTESKY (úzká cesta zovretá až 300m vysokými zrázmi), peší výlet medzi skalnatými stenami, jazero LACU ROSU

6. deň

BIERTAN – impozantný opevnený gotický kostol zaradený do kultúrneho dedičstva UNESCO. Stredoveké mesto SIGHISOARA (UNESCO) prezývané „sedmohradský Norimberk“ s rodným domom Vlada Tepesa Drákuly, ktorý vďaka svojmu starovekému rázu tvorí skvelú bránou do Transylvánie. Príchod do oblasti  u mestečka Sinaia.

7. deň

Horské městečko BUSTENI ležiaci v blízkosti najvyšších  útesov  Európy,  výjazd  lanovkou  na BABELE do výšky 2200 m, nádherné skalné útvary , známe Babelské sfingy, niekoľko  variant túr podľa náročnosti. Späť lanovkou do Busteni

8. deň 

Horské mestečko SINAIA. Príchod k SINAISKÉMU KLÁŠTORU. Ďalej kráľovský zámok PELES s nádhernými bohato zdobenými interiérmi, krátký prejazd k  tajomnému Drákulovmu hradu BRAN. Zastávka v meste BRASOV, prehliadka historického jádra s Čiernym kostolem.

9. deň

Príjazd do pohoria FAGARAŠ – najvyššieho horského hrebeňa Karpát, prechádzka fagarašského jezera LACUL BALEA. Historické mesto SIBIU s romantickým malebným mestským jádrom, ktoré je  rýchle renovované . Odchod  do Čiech.

10. deň

Návrat do Čiech v popoludňajších hodinách.

PODMIENKY CK:

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu: – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/rumunsko-velky-okruh-hory-klastory-drakulova-transylvania/