info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

Cestovné doklady

Pri cestovaní do zahraničia je potrebný v prvom rade cestovný doklad (občiansky preukaz, cestovný pas, vízum). To aký potrebujete, sa dočítate ďalej.

Cestovanie s občianskym preukazom – OBČIANSKY PREUKAZ

Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať: na územie členských štátov Európskej únie (zoznam), ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas.

V prípade využitia leteckej dopravy môžu však niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.

Cestovanie s cestovným pasom – PAS

Pri cestách do zahraničia s cestovným pasom treba dbať na to, aby mal pas potrebnú platnosť. Viacero krajín umožní vstup do ich krajiny výhradne vtedy, ak máte cestovný pas platný ešte 6 mesiacov po návrate na Slovensko. Pokiaľ potrebnú informáciu o požiadavkách konkrétneho štátu nenájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, odporúčame pred cestou kontaktovať veľvyslanectvo príslušnej krajiny.

Cestovný pas je doklad umožňujúci prekračovať hranice Slovenskej republiky. Definuje štátnu príslušnosť, zaznamenáva prekročenia hraníc a získané víza. Vydanie cestovného pasu:
– vydáva sa s platnosťou na 10 rokov (16 rokov a viac), na 5 rokov (6 až 16 rokov), na 2 roky (dieťa do 6 rokov)
– pas vydáva policajný zbor za určený poplatok (od 8 do 99 €) s určitou čakacou dobou (od 2 do 30 dní)
– SR vydáva od 15.1.2008 biometrický pas, pričom sú v platnosti samozrejme aj staršie druhy pasov. Avšak niektoré z nich môžu byť neplatné pri cestovaní do niektorých krajín (napr. USA vyžaduje iba biometrický cestovný pas)
– podrobnejšie informácie k cestovným pasom nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR tu.

Cestovanie maloletého do zahraničia

Aj maloleté dieťa pri vycestovaní do zahraničia potrebuje platný cestovný doklad. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu). Uvedený dokument nájdete tu.

Cestovanie s vízami – VÍZUM

Do niektorých krajín cestovný pas nestačí, je potrebné mať ešte vízum. Ak sa vami hľadaná krajina nenachádza v týchto zoznamoch (zoznamy krajín bezvízovej povinnosti), k návšteve krajiny budete potrebovať vízum.
Vízum vám vieme vybaviť u nás na pobočke alebo si ich viete vybaviť aj sami na príslušnej ambasáde krajiny, do ktorej chcete vycestovať.

Zoznam zastupiteľských úradov krajín

Konkrétne informácie ku krajine do ktorej chcete vycestovať, získate aj na stránke konkrétneho zastupiteľského úradu krajiny.
Zoznam nájdete tu.

 

 

Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/uzitocne-rady/cestovne-doklady/