info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

Vianočná Viedeň – Zámok Schönbrunn- múzeum Sissi

 

TERMÍN: 13-15.12.2019  / 3 dni, nočný transfer tam aj späť/

MIESTO: Viedeň / Rakúsko /

CENA: 55 €

 

CENA ZAHŔŇA:

 

PROGRAM:

Piatok 

Odchod zo Sp. Novej Vsi v nočných hodinách cca 23:00.

Sobota

Pokračujem cestou do BA, kde ráno zastavíme na väčšej pumpe , kde budú podávané raňajky v autobuse. Pokračujeme cestou do Viedne na zámok Schönbrunn – prehliadka zámku / krátky okruh Imperial tour / 1.časť trhov pri zámku. Presun metrom, pešia prehliadka mesta  – pokračovanie 2. časť vianočných trhov  s možnosťou obeda a presun do Hofburgu do múzea Sissi. spojená s návštevou 3.časti vianočných trhov. Odchod na Slovensko cca o 21:00

Nedeľa

Príchod v ranných hodinách späť na Slovensko

 

REZERVÁCIA A PLATBA:

UPOZORNENIE: 

koniec rezervácie do 6.decembra !!!!

 

NÁSTUPNÉ MIESTA:

Vstupné:

MOŽNÉ PRÍPLATKY:

ADVENT S CK BELMARE 🙂

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu:
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd
– v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/vianocna-vieden/