info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

VIANOČNÉ TRHY V ZAKOPANOM

 

TERMÍN: 8.12.2018 (1-dňový zájazd) 

MIESTO: ZAKOPANE

CENA: 26 €

CENA ZAHŔŇA:

PROGRAM:

Odchod z nástupných miest v  ranných hodinách do mestečka Zakopané. Po príchode do mestečka Zakopané nás čaká voľný program, možnosť výletu lanovkou na Gubalowku, návšteva vianočných trhov alebo sa môžete ísť okúpať do AquaPark Zakopane. Predpokladaný odchod zo Zakopaného o 18:00 hod.

 

NÁSTUPNÉ MIESTA:

MOŽNÉ PRÍPLATKY:

ORIENTAČNÉ VSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PAMIATOK:

V akciovej cene prostredníctvom:

https://www.zamenej.sk/zlava/info/vianocne-trhy-zakopane

 

PODMIENKY CK:

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu: – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

 

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/vianocne-trhy-v-zakopanom/