info@belmare.sk     0915 962 706     CK Belmare
   tlačiť

Vianočný Krakow – 1 deň

 

TERMÍN: 16.12./1 deň /

MIESTO: Poľsko/ Krakow 

CENA: 26 €

CENA ZAHŔŇA:

 

PROGRAM:

 

Odchod zo Spišskej Novej Vsi v skorých ranných hodinách. Príchod do Krakowa.  Individuálna prehliadka mesta s možnosťou návštevy nákupného centra Krakowská galeria.  Návšteva vianočných trhov na hlavnom námestí plných špecialít poľskej kuchyne – trdelníky, langoše, klobásy a iné grilované špeciality, varené víno, perníky s možnosťou nákupu darčekov – tradičnej ľudovej keramiky, umeleckých a remeselných prác a ukážky remesiel. Návrat na Slovensko vo  večerných hodinách.

 

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

REZERVÁCIA A PLATBA:

NÁSTUPNÉ MIESTA:

 

MOŽNÉ PRÍPLATKY:

 

V akciovej cene prostredníctvom:

 

 

Vianočný  Krakow s CK BELMARE !!!

PODMIENKY CK:

 

CK Belmare je  oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť.

Minimálny počet účastníkov na zájazd 40 osôb /ak CK nerozhodne inak/.

Zmluvné pokuty (stornopoplatky) pri odhlásení sa zo zájazdu: – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  30 a viac dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie celej platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  od 7 do 30 dní pred termínom konania zájazdu, máte nárok na vrátenie 50% z platby za zájazd – v prípade odhlásenia sa zo zájazdu  do 7 dní od termínu jeho konania, nemáte nárok na vrátenie platby

CK Belmare je poistená pre prípad úpadku v zmysle zák. č. 281/2001 Z.z.

V prípade záujmu môžete využiť tento prihlasovací formulár.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami CK Belmare

1.
Žiadame o komplexné cestovné poistenie AXA assistance (1,70 €) / den / osoba
Tento zájazd nájdete na webe: https://www.belmare.sk/vianocny-krakov-1-den/